Biuro Karier zostało powołane decyzją Rektora w 2000 r. w trosce o prawidłowy przebieg kształcenia zapewniający studentowi naszej uczelni właściwy dla jego aspiracji rozwój kariery zawodowej. Praca Biura Karier jest wyrazem szczerego zainteresowania losami studentów, stara się wspierać ich działania wpływające na przebieg i kształtowanie kariery zawodowej.

Biuro Karier WSM w Warszawie jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z określonymi standardami misję sieci, służy pomocą studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

Biuro Karier Warszawa, Kawęczyńska 36