Projekt: "Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie z EFS do rozwoju" będzie realizowany w latach 2009, 2010, 2011. Celem realizowanego projektu jest - poprawa - zoptymalizowanie oferty edukacyjnej WSM w Warszawie skierowanej do kandydatów i studentów naszej uczelni oraz innych osób zainteresowanych podwyższaniem swoich kwalifikacji. Projekt nasz adresujemy do studentów, kadry dydaktycznej, przedsiębiorców. Założony cel chcemy osiągnąć przez działania edukacyjne, adaptacyjne, aktywizujące w tym prowadzenie poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz działania integracyjne, dlatego! Wszystkie zajęcia realizowane w ramach tych działań są dla uczestników BEZPŁATNE.

Biuro Karier Warszawa, Kawęczyńska 36